Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động, Nhà xuất bản Lao Động đã cho xuất bản cuốn sách "Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung)".

Nội dung cuốn sách sẽ giới thiệu đến bạn đọc:

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 73 của Bộ luật lao động (số 84/2007/QH11 Ngày 2-4-2007)
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (số 74/2006/QH11 Ngày 2-4-2006)
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (số 35/2002/QH10 Ngày 2-4-2002)
  • Bộ luật lao động (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007)

Phụ lục: Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23-6-1994).

Cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về Bộ luật lao động.

Mời bạn đón đọc.

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 881,220

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo