Bộ luật lao động 2016 - Luật an toàn vệ sinh lao động và giải đáp 620 tình huống lao động có liên quan - Giá: 335,000đ - Điện thoại liên hệ: 0947 809 541
Mã sản phẩm: 1234855503350095
Tên sản phẩm : Bộ luật lao động 2016 - Luật an toàn vệ sinh lao động và giải đáp 620 tình huống lao động có liên quan
Tác giả :Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Lao động 08 /2015
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 424
Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:
Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I: Bộ Luật lao động - Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn mới nhất về Bộ Luật lao động.
- Phần II: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hướng bảo hiểm xã hội một lần.
- Phần III: Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan..
- Phần IV: Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động..
- Phần V: Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động.
- Phần VI: Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công
- Phần VII: Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động
- Phần VIII: Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
- Phần IX: Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác
- Phần : Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động
- Phần XI: Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội.
Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dàch cho các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả cả nước.