Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Bộ luật lao động 2016 , chính sách mới về tiền lương

Bộ luật lao động 2016 , chính sách mới về tiền lương
Mã sản phẩm: 2063500096

Tên sản phẩm Bộ luật lao động 2016 chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế

Tác giả :Nhiều tác giả

Nhà xuất bản :Lao động 11/2015

Năm xuất bản : 2015

Kích thước : 20x28cm

Trọng lượng : 2500g

Hình thức bìa : Mềm

Số trang : 450

Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ

Nội dung:

Trong lĩnh vực lao động, các vấn đề về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp và người lao động; các đơn vị lực lượng vũ trang. Do đó, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm thực hiện các chính sách đãi ngộ trong lĩnh vực lao động như: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ …
Để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang cập nhật, tìm hiểu những quy định mới, Nhà xuất bản Lao Động
“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Phần thứ ba. Chế độ tiền lương dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động;
Phần thứ tư. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, thù lao đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
Phần thứ năm. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế dành cho lực lượng vũ trang.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 809,702

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,380

dịch vụ seo