Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Bộ luật lao động 2016 và chính sách mới nhất về tiền lương

Bộ luật lao động 2016 và chính sách mới nhất về tiền lương
Bộ luật lao động 2016 và chính sách mới nhất về tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp - Giá: 335,000đ - Điện thoại liên hệ: 0947 809 541
Mã sản phẩm :234 3350096
Tên sản phẩm :
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG,
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Lao động
Năm xuất bản : 12/2015
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá sản phẩm: 335.000 VNĐ
rong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật mới về lao động, chính sách đối với lao động nữ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, phạt chậm đóng kinh phí công đoàn; về sửa đổi bổ sung chính sách tiền lương; về trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;… góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương, thúc đẩy lao động sáng tạo, hăng say trong công việc. Một số văn bản cụ thể như: Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14-07-2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-07-2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-07-2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07-10-2015 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;… 
Để giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật và áp dụng các chính sách pháp luật mới của nhà nước,… Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:


“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG,
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Chính sách mới về tiền lương;
Phần thứ ba. Chính sách mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp;
Phần thứ tư. Chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Phần thứ năm. Chính sách mới về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
Phần thứ sáu. Chính sách mới về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 881,230

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo