Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013

Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Mã sản phẩm: 2340011
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Tên sản phẩm : Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẩn thi hành ban hành tháng 06/2012 song ngữ ( Việt - Hoa)
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Tác giả : Bộ tài chính
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Nhà xuất bản : Lao động 7/2012
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Năm xuất bản : 2012
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Kích thước : 20x28cm
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Trọng lượng : 2500g
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Hình thức bìa : mềm
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Số trang : 620
Mua bán Bộ luật lao động tiếng Hoa , trung quốc 2012 - 2013  Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ
 Nội dung:

Theo Bộ luật lao động ngày 18-6-2012 thì  tiền lương làm thêm giờ của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 1 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.
Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
Mức lương tối thiểu, giờ làm thêm, thời gian nghỉ thai sản, thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu; thỏa ước lao động tập thể vô hiệu… đó là những nội dung được Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ Luật Lao động kỳ này. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ tư liệu:
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành
ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012
 Ngôn ngữ Hoa - Việt

Sách bao gồm một số ý chính sau:
PHẦN I: Bộ luật lao động được quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012
Ngôn ngữ Hoa – Việt
PHẦN II: Hướng dẫn mới nhất thực hiện chế độ lương, trợ cấp 2012
PHẦN III: Văn bản hướng dẫn bộ luật lao động
PHẦN IV: Hướng dẫn chế độ bảo hiểm
PHẦN V:Tuyển dụng quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam
PHẦN VI: Danh mục doanh nghiệp không được đình công
PHẦN VII: Quy định mới nhất đối với lao động nữ
PHẦN VIII: Công tác an toàn lao động
Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22-5-2012 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 Quy định về vị trí việc làm
Nghị định 29/2012/nđ-cp ngày 12-4-2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27-4-2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ
THÔNG TƯ SỐ 74/2012/TT-BTC ngày 14-5-2012 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
 Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-04-2012  Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2102 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2012 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 - 5 - 2012


Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 809,706

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,380

dịch vụ seo