Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự

Mua sách gọi :09 47.809.541 ; thehemoibooks@gmail.com www.sachnganle.com

  Mã sản phẩm: 21253500011 Tên sản phẩm : Tìm hiểu bộ tố tụng luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật tạm giữ tạm giam Tác giả : Nhiều tác giả Nhà xuất bản :Thế Giới 12 /2015 Năm xuất bản : 2015 Kích thước : 20 x 28  cm Trọng lượng : 2500g Hình thức bìa : Mềm Số trang :  Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ

 Nội dung:

Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 vừa qua đã đã biểu quyết thông qua Bộ luật tố tụng Hình sự sửa đổi.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức và cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.


Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.


Ngoài ra, Bộ luật còn có các nội dung đáng chú ý như mở rộng việc chỉ định người bào chữa đối với“bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình”, biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt, trình tự xét hỏi tại phiên tòa và về thời hạn tạm giam.

Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp lý trong công tác tố tụng hình sự, tránh đi những sai sót đáng tiếc xảy ra,  Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:


“Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng Hình sự

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Luật thi hành án hình sự

Đã được Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua tháng 11/2015

Các phần cơ bản của Bộ Luật tố tụng Hình sự là:

thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.


Ngoài ra, Bộ luật còn có các nội dung đáng chú ý như mở rộng việc chỉ định người bào chữa đối với“bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình”, biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt, trình tự xét hỏi tại phiên tòa và về thời hạn tạm giam.

Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp lý trong công tác tố tụng hình sự, tránh đi những sai sót đáng tiếc xảy ra,  Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:


“Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng Hình sự

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Luật thi hành án hình sự

Đã được Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua tháng 11/2015

Các phần cơ bản của Bộ Luật tố tụng Hình sự là:

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN THỨ HAI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ BA: TRUY TỐ

PHẦN THỨ TƯ: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

PHẦN THỨ NĂM: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

PHẦN THỨ SÁU: XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

PHẦN THỨ TÁM: HỢP TÁC QUỐC TẾ

Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã tiện tra cứu giá bìa: 350.000 đồng) 

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 1,028,366

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,196

dịch vụ seo