Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012

Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012

 Mã sản phẩm: 11550016
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Tên sản phẩm : Chính sách lương cơ bản mới bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn về chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Tác giả : Nhiều tác giả.
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Nhà xuất bản : Lao động
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Năm xuất bản : 2012
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Kích thước : 20x28 cm
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Trọng lượng : 12350g
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Hình thức bìa : Mềm
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Số trang : 482
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012  Giá sản phẩm: 190,000 VNĐ
 Nội dung:

Chi tiết thông tin

CHÍNH SÁCH LƯƠNG CƠ BẢN 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  VÀ CÁC  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP , TRỢ CẤP , BẢO HIỂM XÃ HỘI  (Áp dụng 01-05-2012)

Ngày 12/4, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng .Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc do nhà nước làm chủ sở hữu. Lương tối thiểu được dùng làm cơ sở tính lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Và nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Quyết định 71/QĐ-KTNN ngày 09-02-2012 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28-12-2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về lĩnh vực quan trọng nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “CHÍNH SÁCH LƯƠNG CƠ BẢN 2012 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động

Phần thứ ba. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Phần thứ tư. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế

Phần thứ năm. Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp

Phần thứ sáu. Chế độ phụ cấp, hưu trí, nghỉ phép và các chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động

Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp

Phần thứ tám. Các quy định mới về Tăng lương tối thiểu chung.

Cuốn sách sẽ là một cẩm nang quý giúp các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được những nội dung cần thiết nhất trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương.
Mua bán Chính Sách Lương Cơ Bản Mới Bộ Luật Lao Động 2012

NGÂN LÊ BOOKS
Nhà sách trực tuyến www.sachnganle.com
www.sachbieuthue.com
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 881,953

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo