Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Chính sách tăng lương cơ sở 2016 , xây dựng thang lương

Chính sách tăng lương cơ sở 2016 , xây dựng thang lương

Chính sách tăng lương cơ sở , xây dựng trang lương bảng lương , phụ cấp trợ cấp và công tác thi đua khen thưởng mới nhất

Từ ngày 15/7/2016, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công

chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú

ý sau: Mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng và được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016; Nghị

định hướng dẫn rõ đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng

thêm tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP như sau: - Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức

danh và phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng tiền

lương, tiền lương tăng thêm tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng chênh lệch

cho bằng tổng tiền lương hưởng tháng 4/2016. - Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Bên cạnh đó, còn có nhiều văn bản mới của Chính phủ và các cơ quan ban ngành khác quy

định chi tiết về mức lương tối thiểu vùng, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, chính sách khen

thưởng và đặc biệt quan trọng là hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương đối với cán

bộ công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể như sau: Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15-

6-2016 về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp

đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP

ngày 13-6- 2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần,

vốn góp chi phối của Nhà nước; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-6- 2016 về việc quy định

tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6- 2016 về việc quy

định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; TT số 05/2016/TT-

BNV ngày 10-6- 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng

hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính

trị - xã hội và hội NĐ số 26/2016/NĐ-CP ngày 06-4- 2016 Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người

sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; NĐ số 122/2015/NĐ-CP ngày 14-11- 2015

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp

tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao

động theo hợp đồng lao động; QĐ số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05-5- 2016 về áp dụng hệ số điều

chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động; TT số 05/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28-04- 2016 Hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy....

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Toàn văn các Nghị định liên quan

đến chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao

động; Phần II. Toàn văn các Thông tư liên tịch liên quan đến chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp,

trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phần III. Toàn văn các Quyết định liên

quan đến chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người

lao động; Phần IV. Toàn văn các Thông tư liên quan đến chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp, trợ

cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phần V. Hướng dẫn chi tiết xây dựng Hệ

thống thang lương, bảng lương; Phần VI. Hướng dẫn chi tiết về công tác thi đua, khen thưởng; Phần VII.

Những văn bản được cập nhật mới nhất.

Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của Quý cơ quan

đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và tất cả các bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2016.

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 1,028,342

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,196

dịch vụ seo