Mã sản phẩm: 4925203350095
Tên sản phẩm : Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ chi trả bảo hiểm .
Tác giả :Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Lao động 07 /2015
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 440
Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:
Cuốn sách Luật bảo hiểm xã hội (áp dụng từ ngày 01-01-2016) và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ luật lao động - Luật Việc làm và hướng dẫn thi hành mới nhất

Phần II. Luật Bảo hiểm xã hội và chỉ đạo mới nhất thực hiện

Phần III. Luật Bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn chi tiết thi hành

Phần IV. Hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết chi trả hưởng chế độ bảo hiểm

Phần V. Công tác quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Phần VI. Chính sách tiền lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và các tổ chức khác

Phần VII. Hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội .