Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật bảo hiểm xã hội 2016

Luật bảo hiểm xã hội 2016
Cùng với sự phát triển của đất nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không
ngừng được sửa đổi, bổ sung phù hợp để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động. Việc thực hiện chi
trả bảo hiểm xã hội cũng được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết hưởng các chính
sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp
thời các chế độ bảo hiểm xã hội.
Bản chất của bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người
lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất
nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Trên cơ sở đóng góp vào quỹ Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức
thực hiện. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mang tính cộng đồng chia sẻ sâu sắc được áp dụng trong
lĩnh vực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà
nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.
Những vấn đề này được Chính phủ và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn trong những quy định như: Luật
bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20-11- 2014; NÑ số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5- 2016 Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm; NĐ số 134/2015/NĐ-
CP ngày 29-12- 2015 quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện; NĐ số
115/2015/NĐ-CP ngày 11-11- 2015 Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt
buộc; TT số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-02- 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện; QĐ số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05-04- 2016 Về mức chi
phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018; NĐ số
30/2016/NĐ-CP ngày 28-4- 2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp; NQ số 93/2015/QH13 ngày 22-06- 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng
BHXH một lần đối với người lao động; NĐ số 21/2016/NĐ-CP ngày 31-03- 2016 quy định việc thực hiện
chức năng thanh tra chuyên ngành …
Để quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới
trên Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ HỒ SƠ, QUY
TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHI TRẢ, HƯỞNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM (LUẬT BẢO HIỂM
Y TẾ, LUẬT VIỆC LÀM, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN THỰC
HIỆN)".
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, TỰ NGUYỆN; Phần
II. LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ; Phần
III. HƯỚNG DẪN LUẬT VIỆC LÀM VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; Phần VI.
CHÍNH SÁCH CHI TRẢ VÀ HỒ SƠ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO
HIỂM XÃ HỘI; Phần V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ
ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU; Phần VI. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT
NGHIỆP; Phần VII. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO
HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; Phần VIII. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ PHẠT VI
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM.
Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của Quý cơ quan
đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và tất cả các bạn đọc.Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 1,028,363

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,196

dịch vụ seo