Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật bảo vệ môi trường 2016

Luật bảo vệ môi trường 2016
 Mã sản phẩm: 1233333330016 Tên sản phẩm :Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức , cơ quan , ban ngành Tác giả : Nhiều tác giả Nhà xuất bản : Lao động Năm xuất bản : 10/2015 Kích thước : 20x28cm Trọng lượng : 2500g Hình thức bìa : mềm Số trang : 440 Giá sản phẩm: 350.000 VNĐ

Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng nhưng hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng do chính bàn tay của con người. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Vì vậy, Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường, các hoạt động xử lý chất thải, phế liệu; các phương thức xác định thiệt hại, bồi thường đối với các đơn vị vi phạm... nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường.  

Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường, Trung tâm giới thiệu sách TP. HCM phối hợp với NXB Lao động xuất bản cuốn sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, BAN NGÀNH     

Cuốn sách gồm những nội dung sau:

Phần I. Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần II. Chiến lược bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành;

Phần III. Đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và phục hồi môi trường;

Phần IV. Trách nhiệm yêu cầu bồi dưỡng thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường;

Phần V. Hướng dẫn quản lý chất thải và phế liệu;

Phần VI. Hướng dẫn hoạt động thoát nước và xử lý nước thài;

Phần VII. quy chế thực hiện thuế bảo vệ môi trường;

Phần VIII. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất về môi trường.

Luật bảo vệ môi trường thông qua tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 8 và các văn bản hướng dẫn chấn chỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm ngành Áp dụng ngày 01 -01-2015
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Luật Bảo Vệ Môi Trường và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện 2014 Bộ Tiêu Chuẩn Quy Chuẩn Môi Trường Trong Mọi Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Môi Trường song ngữ Anh việt
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
tìm hiểu pháp luật việt nam về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mội trường 2014 -2015
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Kiểm Tra Thực Hiện Chiến Lược Đề Án Bảo Vệ Môi Trường & Xác Định Thiệt Hại, Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Đối Với Môi Trường
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
180 CÂU HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XỬ PHẠT CÁC VI PHẠM VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012
Giá bán: 295,000 VNĐ | Chi tiết
 

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 913,565

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo