Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường
NGÂN LÊ BOOKS
Nhà sách trực tuyếnwww.sachnganle.com
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Mã sản phẩm: 3353350095
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Tên sản phẩm : Luật bảo vệ môi trường thông qua tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 8 và các văn bản hướng dẫn chấn chỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm ngành Áp dụng ngày 01 -01-2015
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Tác giả : Bộ tài nguyên và môi trường
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Nhà xuất bản : Lao động xã hội quí 3/2014
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Năm xuất bản : 2014
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Kích thước : 20x28cm
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Trọng lượng : 2500g
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Hình thức bìa : Mềm
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Số trang : 432
Mua bán Luật bảo vệ môi trường  Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ
 Nội dung:
Chi tiết thông tin
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường; quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường... Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải… Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: TT số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26-03-2014 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; TT số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thi hành quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để các cơ quan, đơn vị ban ngành kịp thời nắm bắt những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách " LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-01-2015) VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ".
    Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường; Phần III. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ; Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm; Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014. 

Luật bảo vệ môi trường thông qua tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 8 và các văn bản hướng dẫn chấn chỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm ngành Áp dụng ngày 01 -01-2015
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Luật Bảo Vệ Môi Trường và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện 2014 Bộ Tiêu Chuẩn Quy Chuẩn Môi Trường Trong Mọi Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Môi Trường song ngữ Anh việt
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
tìm hiểu pháp luật việt nam về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mội trường 2014 -2015
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Kiểm Tra Thực Hiện Chiến Lược Đề Án Bảo Vệ Môi Trường & Xác Định Thiệt Hại, Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Đối Với Môi Trường
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
180 CÂU HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XỬ PHẠT CÁC VI PHẠM VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012
Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Giá bán: 295,000 VNĐ | Chi tiết
Mua bán Luật bảo vệ môi trường Mua bán Luật bảo vệ môi trường
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 913,597

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo