Mã sản phẩm:4500095
Tên sản phẩm :Hệ thống toàn văn các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai , nhà ở
Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Nông nghiệp
Năm xuất bản : 10/2015
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 540
Giá sản phẩm: 450.000 VNĐ
Hiện nay, quản lý đất đai nhà ở là một trong những vấn đề trọng tâm. Tăng cường quản lý đất đai chính là một trong những yếu tố then chốt giúp tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội.
Nhà nước ban hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cùng nhiều văn bản pháp qui dưới luật như: Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định và Thông tư hướng dẫn thi hành.
Để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, nhà ở... Trung tâm giới thiệu sách TP. HCM phối hợp với NXB Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:
HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở (Bao gồm Luật, Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Quyết định) 

Cuốn sách gồm những nội dung sau:
Phần I. Toàn văn các Luật liên quan đến đất đai, nhà ở;
Phần II. Toàn văn các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến đất đai, nhà ở;
Phần III. Toàn văn các Nghị định liên quan đến đất đai, nhà ở;
Phần IV. Toàn văn các Thông tư liên tịch liên quan đến đất đai, nhà ở;
Phần V. Toàn văn các Thông tư liên quan đến đất đai, nhà ở;
Phần VI. Toàn văn các Quyết định liên quan đến đất đai, nhà ở.

Luật đất đai - luật nhà ở - hướng dẫn chi tiết thi hành và quy định mới nhất về giá đất bồi thường ; hỗ trợ tái định cư và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2015
Mã sản phẩm: 4563350095
Tên sản phẩm : Luật đất đai - luật nhà ở - hướng dẫn chi tiết thi hành và quy định mới nhất về giá đất bồi thường ; hỗ trợ tái định cư và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2015
Tác giả : Bộ tài chính
Nhà xuất bản : Nông nghiệp 10/2014
Năm xuất bản : 2014
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 432
Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:Chi tiết thông tin
Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các mối quan hệ về đất đai. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Để các quy định đổi mới của Luật sớm đi vào cuộc sống, các Bộ, ngành và địa phương vẫn đang khẩn trương phối hợp triển khai các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới. Cụ thể như: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25-04-2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở…

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư; đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Nông Nghiệp xuất bản cuốn sách: “LUẬT ĐẤT ĐAI- LUẬT NHÀ Ở HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ XỬ PHẠT QUY PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI(có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014)”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I: Luật đất đai và quy định mới nhất hướng dẫn thi hành;
Phần II: Luật nhà ở và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành;
Phần III: Đổi mới công tác quản lý và chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ mới;
Phần IV: Quy định mới về phương pháp định giá đất, điều chỉnh khung giá đất và hoạt động tư vấn xác định giá đất;
Phần V: Quy định mới về bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất;
Phần VI: Định mức kinh tế - Kỹ thuật đăng ký đất đai, tài nguyên gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
Phần VII: Quy chế quản lý đầu tư phát triển đô thị, chi phí khảo sát xây dựng và nguyên tắc hợp đồng xây dựng;
Phần VIII: Quy chế quản lý sử dụng và phát triển nhà ở công vụ, nhà chung cư và nhà xã hội;
Phần IX: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20 x 28 cm, dày 432 trang. Gía: 335.000 đồngSổ tay tra cứu các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và những quy định mới nhất về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Luật đất đai - luật nhà ở - hướng dẫn chi tiết thi hành và quy định mới nhất về giá đất bồi thường ; hỗ trợ tái định cư và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Những quy định mới nhất về đầu tư xây dựng đấu thầu nhà ở , khung nhà đất 2014
Tác Giả: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 504
Giá bán: 348,000 VNĐ | Chi tiết


Luật xây dựng luật đấu thầu 2015 hướng dẫn chi tiềt thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng mới nhất
Tác Giả: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 456
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Luật xây dựng luật đất đai nhà ở quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng xử lý vi phạm hành chính về xây dựng 2014
Tác Giả: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 350,000 VNĐ | Chi tiết


Giải đáp các tình huống quan trọng trong đầu tư xây dựng công trình dành cho đơn vị thiết kế thi công chủ đầu tư
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai nhà ở những quy định mới về giá đất thuế đất tiền sử dụng đất bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2014
Tác Giả: Bộ tài chính 7/2014
Năm xuất bản: 0
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết