Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật lao động song ngữ Việt Anh 2016

Luật lao động song ngữ Việt Anh 2016
Mã sản phẩm : 239500095
Tên sản phẩm : Luật lao động song ngữ Việt Anh 2016 - giải đáp các tình huống về việc làm , an toàn lao động , chính sách đối với lao động nữ , tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm y tế .
         Tác giả : Nhiều tác giả
          Nhà xuất bản : Thanh Niên quí II / 2016
          Năm xuất bản : 2016
          Kích thước :   20 x28 cm         
          Hình thức bìa : mềm
           Số trang : 500
           Giá sản phẩm: 395.000 VNĐLao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh 
thần của xã hội. Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hoá các quy định 
về lao động, sử dụng, quản lý lao động và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
Để hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: QĐ số 05/QĐ-TTg ngày 05-01-2016 Phê 
duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020; NĐ số 11/2016/NĐ-CP 
ngày 3-02-2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NĐ số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật 
lao động; TT số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...
Bên cạnh đó, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền 
lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện 
hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Thanh niên xuất 
bản cuốn sách “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LABOR CODE (SONG NGỮ VIỆT - ANH) - GIẢI ĐÁP 
CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO 
ĐỘNG NỮ, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y 
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Bộ Luật lao động (song ngữ Việt - Anh) và hướng dẫn thi hành mới nhất về an toàn, vệ 
sinh lao động 
Phần II. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm 
xã hội một lần
Phần III. Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan
Phần IV. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động
Phần V. Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động
Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công
Phần VII. Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động
Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều 
kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Phần IX. Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác
Phần X. Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động
Phần XI. Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm 
Phần XII. Các quy định mới nhất liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý lao động
Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao 
động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật. 
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 1,028,386

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,196

dịch vụ seo