Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật môi trường song ngữ Việt Anh 2016

Luật môi trường song ngữ Việt Anh 2016
Mã sản phẩm:1233650011Tên sản phẩm Luật môi trường song ngữ Việt Anh 2016 và văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm về môi trường , giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường - Quy chuẩn quốc gia về môi trườngTác giả : Nhiều tác giả .Nhà xuất bản : thế giới quí II /2016 Năm xuất bản : 2016Kích thước : 20 x 28 cmTrọng lượng : 1100gHình thức bìa : MềmSố trang : Giá sản phẩm: 365.000 VNĐ
Nội Dung :Để giúp bạn đọc tìm hiểu những quy định mới về Môi trường vừa được Quốc hội, 
Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành. Nhà Xuất bản Thế Giới cho biên soạn 
tập sách: 
VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ
 MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI 
MÔI TRƯỜNG, QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
Cuốn sách với một số phần chính sau: 
PHẦN I: Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành - 
Environmental protection laws and enforcement guidelines
PHẦN II: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường - Planning 
environmental protection
PHẦN III: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối 
với môi trường - Responsibility claim for damages and determination of damage to 
the environment
PHẦN IV : Cảnh sát Môi trường và quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường - 
Environmental Police and regulations to prevent, detect, prevent and combat crimes 
and administrative violations of environmental
PHẦN V: Quy định về bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại, chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, 
nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu - Regulations on environmental protection for waste
 PHẦN VI: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - National technical 
regulations on environment
Chúng tôi tin rằng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, 
giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác bảo vệ môi trường và đông đảo 
bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong 
việc thực thi  pháp luật tại Việt Nam.
Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã - Tiện tra cứu
 Giá bìa: 365.000 đồng .
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 913,558

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo