Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật tín ngưỡng tôn giáo

Luật tín ngưỡng tôn giáo
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh
hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những
tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân
tộc có hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đầy đủ cơ sở
pháp lý, ngày 18-11- 2016 Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 (có hiệu lực
thi hành từ ngày 01-01- 2018) nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi
người. 
Bên cạnh đó, một phong tục, tập quán lâu đời phổ biến nhất của người Việt và một số dân tộc
thiểu số khác là việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất. Ở các gia đình người Việt, nhà nào
cũng có bàn thờ tổ tiên và việc cúng giỗ, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân rất được xem trọng.
Nhằm giúp cho các tổ chức tôn giáo và các bạn đọc kịp thời nắm bắt được những thông tin mới
nhất trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng như tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng, phong tục, tập quán,
bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "LUẬT TÍN
NGƯỠNG, TÔN GIÁO - TÌM HIỂU VỀ LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG, HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO,
TRUYỀN THỐNG THỜ CÚNG VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC".
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I. LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ
HỌP THỨ 2 KHÓA XIV
PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TẠI CÁC CƠ SỞ TÍN
NGƯỠNG, CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
PHẦN III. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TÂM
LINH, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
PHẦN IV. TÌM HIỂU SỰ TÍN NGƯỠNG CỦA PHẬT GIÁO, CÔNG GIÁO, TIN LÀNH,
HỒI GIÁO, CAO ĐÀI, HÒA HẢO Ở VIỆT NAM
PHẦN V. BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ SỰ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
PHẦN VI. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG ĐẶC TRƯNG
PHẦN VII. PHONG TỤC, TẬP QUÁN VÀ NGHI THỨC ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT SỬ DỤNG
Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các tổ chức
tôn giáo, các cơ quan quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tất cả các bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 19*2 cm, bìa bồi, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2017.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 862,734

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,331

dịch vụ seo