Từ điển Lào Việt 
Nội dung như sau : 
Tiếng Lào -> phiên âm chữ việt đọc thành tiếng Lào - > dịch nghĩa việt .Nặng trên 2kg .Bìa cứng .