Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015

hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Mã sản phẩm: 5959335335096
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Tên sản phẩm : Bộ luật lao động chính sách đãi ngộ hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động theo luạt việc làm năm 2014 -2015
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Tác giả : bộ tài chính
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Nhà xuất bản : Lao động xã hội 3/2014
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Năm xuất bản : 2014
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Kích thước : 20x28cm
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Trọng lượng : 2500g
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Hình thức bìa : mềm
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Số trang : 432
Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015  Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

 Nội dung:

Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015Mua bán hính sách đãi ngộ hỗ trợ người lao động 2014 -2015
Chi tiết thông tin

Trong lĩnh vực lao động, các vấn đề về hợp đồng; giải quyết tranh chấp; cấp phép cho thuê, sử dụng lao động; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm,…là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và người lao động đặc biệt quan tâm. Bởi có thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động mới góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tăng trưởng kinh tế. Do đó, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lao động như: Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08-01-2014 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động  làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Luật việc làm số 38/2013/QH13;…

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về lao động, việc làm; quyền và trách nhiệm của công đoàn; các chính sách về thai sản, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm…; Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

 

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG- CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (THEO LUẬT VIỆC LÀM) NĂM 2014”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. tìm hiểu các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động  (theo luật việc làm 2015);

Phần thứ hai. Bộ luật lao động 2014  và hướng dẫn chi tiết, thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp  trong lao động;

Phần thứ ba. Hướng dẫn mới về việc làm,  cấp giấy phép, quản lý, cho thuê và sử dụng lao động;

Phần thứ tư. Công tác huấn luyện và thực hiện  an toàn, vệ sinh trong lao động;

Phần thứ năm.  Những quy định mới nhất về quyền  và trách nhiệm của cán bộ công đoàn;

Phần thứ sáu. Chính sách tiền lương, chế độ nâng bậc lương dành cho người người lao động;

Phần thứ bảy. Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công, xã hội năm 2014 và chế độ trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng,  dành cho người lao động;

Phần thứ tám. Quy định mới về giải quyết chế độ bảo hiểm, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Phần thứ chín. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm.

Sách dày 432 trang, khổ 20x28, Giá bìa 335.000đ/cuốn
Trân trọng giới thiệu!
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 809,663

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,380

dịch vụ seo