Hướng dẫn thi hành luật đất đai - luật nhà ở - Luật kinh doanh bất động sản và 420 tình huống giải đáp xử lý những vướng mắc trong công tác đất đai , xây dựng và nhà ở
Tên sản phẩm :HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI - LUẬT NHÀ Ở - LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - 420 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở. 
sicon.gif Tác giả : Nhiều tác giả
sicon.gif Nhà xuất bản : Nông Nghiệp
sicon.gif Năm xuất bản : 11 /2015
sicon.gif Kích thước : 20x28cm
sicon.gif Trọng lượng : 2500g
sicon.gif Hình thức bìa : mềm
sicon.gif Số trang : 448
sicon.gif Giá sản phẩm:350.000
Cuốn sách HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI - LUẬT NHÀ Ở - LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - 420 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở. Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

- Phần I. Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản;
- Phần II. Giải đáp các vấn đề về việc áp dụngthi hành Luật Đất đai;
- Phần III. Giải đáp về phương pháp định giá đất, điều chỉnh khung giá đất và hoạt động tư vấn xàc định giá đất;
- Phần IV. Giải đáp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Phần V. Giải đáp về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; .
- Phần VI. Giải đáp về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất;
- Phần VII. Giải đáp về chính sách vay hỗ trợ nhà ở;
- Phần VIII. Giải đáp về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu tiền sử dụng đất;
- Phần IX. Giải đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đất đai.