Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

luật hình sự 2016

luật hình sự  2016
 Mã sản phẩm: 2253500011 Tên sản phẩm : Tìm hiểu bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật tạm giữ tạm giam Tác giả : Nhiều tác giả Nhà xuất bản :Thế Giới 12 /2015 Năm xuất bản : 2015 Kích thước : 20 x 28  cm Trọng lượng : 2500g Hình thức bìa : Mềm Số trang :  Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ

 Nội dung:

Kính thưa quý đơn vị!

Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 vừa qua đã đã biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm 3 phần, 26 chương và 426 điều. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.


Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.


Một điểm mới đáng lưu ý, tại điểm c khoản 3 Điều 40 quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu "Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn."

Với mong muốn đem lại cho bạn đọc những thông tin về quy định pháp luật hình sự, tránh đi những sai sót đáng tiếc xảy ra,  Nhà Xuất Bản Thế Giới cho phát hành cuốn sách:


“Tìm hiểu Bộ luật Hình sự

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Luật tạm giam,tạm giữ – Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Đã được Quốc hội Khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua

Các phần cơ bản của Bộ Luật Hình sự là:

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG -  ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN 

PHẦN THỨ HAI:  CÁC TỘI PHẠM

PHẦN THỨ BA; ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã tiện tra cứu giá bìa: 350.000 đồng) 

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 1,028,372

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,196

dịch vụ seo