Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

tra cứu 915 tình huống trong bộ luật lao động

tra cứu 915 tình huống trong bộ luật lao động
3353350095
Tên sách: TRA CỨU 915 TÌNH HUỐNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 & CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI.
Nhà XB: Lao động Xã hội
Tác giả:  bộ tài chính
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 335.000 đồng
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

   Cải cách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động... là những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Vì vậy, ngày 16/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm số 38/2013/QH13, có hiệu lực thi hành 01/01/2015; và bên cạnh đó còn có nhiều quy định mới của các Bộ ngành khác như: Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06/12/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2013 Sửa đổi hướng dẫn về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 Hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp…

          Việc xử lý các quy định mới trên thành hình thức hỏi - đáp, sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, doanh nghiệp và người lao động dễ dàng tra cứu những nội dung cần thiết nhất trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, các chính sách đối với người lao động nước ngoài, cán bộ công viên chức. Do đó, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội cho xuất bản quyển Sách:
TRA CỨU 915 TÌNH HUỐNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 & CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI
          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & LUẬT VIỆC LÀM
          Phần 2: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.
          Phần 3: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
          Phần 4: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI.
          Phần 5: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.
          Phần 6: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ XÁC ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ & CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.
        Phần 7: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.
          Phần 8: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN.                    Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 446 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.


Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 809,714

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,380

dịch vụ seo