Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

từ điển hán việt Đào Duy Anh

từ điển hán việt Đào Duy Anh
Hán - Việt Từ Điển
Hán - Việt từ điển của Đào Duy Anh xuất bản lần đầu tiên năm 1932. Tên đầy đủ được ghi ngoài trang bìa là Giản yếu Hán - Việt từ điển. Ngoài tên soạn giả Đào Duy Anh còn ghi thêm tên 2 người tham gia hiệu đính là Hãn Mạn Tử (tức Cụ Phan Bội Châu) và Giao Tiều (tức cụ Lâm Mậu). Cuốn sách cho đến nay vẫn được xem là một công trình học thuật có giá trị lịch sử, vì vậy đã được tái bản nhiều lần.
Cuốn sách này sao chụp nguyên bản bản in vào năm 1957 của nhà xuất bản Trường Thi, cung cấp 5000 đơn tự và khoảng 40.000 từ ngữ. Trong ấn bản của Trường Thi có lỗi đánh máy và những từ cổ hiện nay không dùng đến, quý độc giả có thể tra cứu và kiểm tra lại trong trang hiệu đính.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 934,839

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,262

dịch vụ seo