Bộ luật lao động Hoa - Việt - Hàn - Nhật
Mã sản phẩm: 034500011
Tên sản phẩm : - Việt - Hàn - Nhật
Tác giả : Bộ tài chính
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin Quý III /2015
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 600
Giá sản phẩm: 450,000 VNĐ

Nội dung:



Chi tiết thông tin
Bộ luật lao động do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành

đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Trong thời gian qua Chính phủ và 

Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao 

động đặc biệt đáng chú ý là như:

NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12-3-

2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định này chi phối nhiều đến các lĩnh vực như về hợp đồng lao động, thương 

lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật 

chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

Chế độ tiền lương, BH bắt buộc, BHYT, BHTN, 

Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, 

kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

(Anh Hoa Việt Hàn Nhật)

Phần 1. Bộ Luật lao động - THE LABOUR CODE OF VIET NAM

Phần 2. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP - DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

Phần 3. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM, HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG, TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ 

CHỨC CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI... (DETAILED INSTRUCTIONS LABOR CODE)

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt - Anh – Hoa- Hàn- Nhật

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và 

các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa 

học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 450.000 đồng/cuốn
Hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành y tế
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 416
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Luật đất đai - luật nhà ở - hướng dẫn chi tiết thi hành và quy định mới nhất về giá đất bồi thường ; hỗ trợ tái định cư và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2015
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Nhiệm vụ trọng tâm và công tác quản lý tài chính thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Tác Giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 414
Giá bán: 345,000 VNĐ | Chi tiết


Hoạt động công doàn giáo dục và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 -2015
Tác Giả: Vũ Ngọc Thiên Ngân 
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 920
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập các bài diễn văn các bài phát biểu mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội
Tác Giả: Quí Lâm Kim Phượng
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Luật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc , bế mạc , hội nghị và kỹ năng soạn thảo văn bản , chuẩn bị ổ chức cuộc họp , hội nghị , hội thảo , diễn đàn , quy cế phát ngôn trong các cơ quan đơn vị h
Tác Giả: Bộ tài chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết


Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu , đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước đạt hiệu quả quy định mới nhất về mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động trong các cơ quan tổ chức nhà nước
Tác Giả: Bộ GTVT
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28cm
Trọng lượng: 2500g
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 432
Giá bán: 335,000 VNĐ | Chi tiết