Mã sản phẩm: 2063500095

Tên sản phẩm :CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tác giả :Nhiều tác giả

Nhà xuất bản :Hồng đức 11/2015

Năm xuất bản : 2015

Kích thước : 20x28cm

Trọng lượng : 2500g

Hình thức bìa : Mềm

Số trang : 412

Giá sản phẩm: 350,000 VNĐ

Nội dung:


Sách CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG gồm 5 phần

MỤC LỤC

- PHẦN I: Bộ luật Lao động - chính sách đặc thù đối với lao động nữ và giải quyết tranh chấp lao động.
- PHẦN II: Luật Việc làm và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp.
- PHẦN III: Luật An toàn, vệ sinh lao động và công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- PHẦN IV: Chính sách tiền lương, tiền thưởng và hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp.
- PHẦN V: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hướng dẫn bảo hiểm xã hội một lần.