Mua sách gọi :09 47.809.541 ; thehemoibooks@gmail.com
Mã sản phẩm: 2063350095

Tên sản phẩm :LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01-01-2016) - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Tác giả :Nhiều tác giả

Nhà xuất bản :Hồng đức 11/2015

Năm xuất bản : 2015

Kích thước : 20x28cm

Trọng lượng : 2500g

Hình thức bìa : Mềm

Số trang : 450

Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ

Nội dung:ách LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01-01-2016) - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần sau:

- Phần I: Bộ Luật lao động - Luật Việc làm - Luật Công đoàn
- Phần II: Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ
- Phần III: Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động
- Phần IV: Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công
- Phần V: Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Phần VI: Danh mục những công việc được sử dụng và không được sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em
- Phần VII: Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động
- Phần VIII: Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp
- Phần IX: Luật Bảo hiểm xã hội (áp dụng ngày 01-01-2016) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác.