Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Những người bạn Cố đô Huế tập 7 năm 1920

Những người bạn Cố đô Huế tập 7 năm 1920

Tác giả :

1.Hộp 3 tập,         Tập 1 năm 1914  Giá:   180000

                             Tập 2 năm 1915  Giá:   270.000 

                             Tập 3 năm 1916  Giá:   260.000

2.Hộp 3 tập,         Tập 4 năm 1917  Giá:   170.000

                             Tập 5 năm 1918  Giá:   170.000

                             Tập 6 A năm 1919  Giá:   150.000

                             Tập 6 B  năm 1919  Giá:   200.000

3.Hộp 3 tập,         Tập 7 năm 1920  Giá:   200.000

                             Tập 8 năm 1921  Giá:   160.000

                             Tập 9 năm 1922  Giá:   180.000


4.Hộp 3 tập,  các năm 1923-1924-1925   Giá:   160000

5.Hộp 3 tập,  các năm 1926-1927-1928   Giá:    160000

6.Hộp 3 tập,  các năm  1929-1930-1931   Giá:   160000 

7.Hộp 3 tập,  các năm 1932-1933-1934   Giá:   175000

8.Hộp 3 tập,  các năm 1935-1936-1937      Giá:  275000

9.Hộp 3 tập,  các năm  1938 -1939-1940 , giá :395.000 vnd.

10.Hộp 3 tập,  các năm  1941-1942-1943-1944 , giá :795.000 vnd

Trọn bộ  giá :4.240.000 vnd

Tác giả :

1.Hộp 3 tập,         Tập 1 năm 1914  Giá:   180000

                             Tập 2 năm 1915  Giá:   270.000 

                             Tập 3 năm 1916  Giá:   260.000

2.Hộp 3 tập,         Tập 4 năm 1917  Giá:   170.000

                             Tập 5 năm 1918  Giá:   170.000

                             Tập 6 A năm 1919  Giá:   150.000

                             Tập 6 B  năm 1919  Giá:   200.000

3.Hộp 3 tập,         Tập 7 năm 1920  Giá:   200.000

                             Tập 8 năm 1921  Giá:   160.000

                             Tập 9 năm 1922  Giá:   180.000


4.Hộp 3 tập,  các năm 1923-1924-1925   Giá:   160000

5.Hộp 3 tập,  các năm 1926-1927-1928   Giá:    160000

6.Hộp 3 tập,  các năm  1929-1930-1931   Giá:   160000 ( Hết )

7.Hộp 3 tập,  các năm 1932-1933-1934   Giá:   175000

8.Hộp 3 tập,  các năm 1935-1936-1937      Giá:  275000 ( Hết )

9.Hộp 3 tập,  các năm  1938 -1939-1940 , giá :395.000 vnd.

10.Hộp 3 tập,  các năm  1941-1942-1943-1944 , giá :795.000 vnd

ÌM KIẾM : CỐ-ĐÔ-HUẾ

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 858,992

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,336

dịch vụ seo